English

Profil


Dr. Markó József 2008. 04. 01-én alapította egyéni szabadalmi ügyvivői irodáját, miután megvált korábbi cégétől, a DANUBIA Szabadalmi és Jogi Irodától, amelynek partnereként 33 éven keresztül intenzív hazai és nemzetközi gyakorlatot folytatott a szellemi alkotások jogvédelme területén.

Dr. Markó ügyfelei képviseletében jogosult eljárni:

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti eljárásokban (szabadalmi, használati minta, védjegy és földrajzi árujelző, formatervezési minta stb. ügyekben),

ezekkel kapcsolatban az illetékes magyar bíróságok előtt folyó peres és nem-peres eljárásokban,

a tisztességtelen verseny területére eső eljárásokban.

Ezeken túlmenően, széleskörű iparjogvédelmi szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek (kutatás, szakvélemény készítése, általános iparjogvédelmi tanácsadás, közreműködés vállalati iparjogvédelmi stratégia kialakításában stb.) a gépipar, építőipar, mezőgazdaság, járműtechnika és más szakterületeken (kivéve: kémia, elektronika és biotechnológia).

Dr. Markó európai szabadalmi és védjegy ügyvivőként hivatásszerű képviseletet láthat el szabadalmi ügyekben az Európai Szabadalmi Hivatal (München), illetve közösségi védjegy vagy minta ügyekben az OHIM (Alicante) előtt.

Iroda: 1014 Budapest, Móra Ferenc u. 1., Telefon/fax: 06 (1) 201 5225, E-mail cím: marko@markopatent.hu
Markó Patent © 2008