English

Szakmai Életrajz


Dr. Markó József 1943-ban született Jászberényben. Az Agrár-tudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán 1966-ban szerzett gépészmérnöki diplomát. 1984-ben ugyanitt szerzett műszaki doktori tudományos fokozatot.

1966-tól 1967-ig a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetnél, majd 1967-től 1975-ig az Építéstudományi Intézetnél dolgozott. Tervezői tevékenysége során néhány találmánya is született, amelyeket szabadalmaztatott.

Dr. Markó 1975-től dolgozik szabadalmi ügyvivőként. A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagja. 1975 és 2008 között a DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda tagja volt. A magyar szabadalmi ügyvivői jogosítványt 1980-ban, az európai szabadalmi ügyvivői jogosítványt pedig 2003-ban szerezte meg. Magyarul, angolul és németül tárgyalóképes.

Dr. Markó több szakmai továbbképző programon vett részt, így a német Hoffmann-Eitle szabadalmi irodában (1984) és a kanadai Smart & Biggar szabadalmi és jogi irodában (2001), valamint a francia CEIPI több kurzusán.

A 33 éves iparjogvédelmi praxisa során Dr. Markó széleskörű gyakorlatra tett szert a szellemi alkotások jogvédelmének minden területén, különösen a szabadalmak, használati minták és formatervezési minták hazai és külföldi jogszerzése és jogérvényesítése terén.

Kitüntetései:

MIE Iparjogvédelmi Emlékérem (1994)

Jedlik Ányos-díj (2001)

Dr. Markó József egyesületi tisztségei és tagságai:

Reporter General (UNION of European Practitioners in Industrial Property (1996- 2005)

UNION Magyar Csoportjának elnöke (1993-2006)

Tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottságnak (1996-)

Tagja a Magyar Iparjogvédelmi Szakértői Testület Elnökségének (2003-)

Tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivi Kamara Elnökségének (alelnök, 1997-2003)

Tagja az European Patent Institute (EPI) Fegyelmi Bizottságának (2005-)

Tag a következő szakmai egyesületekben: EPI, UNION, AIPPI, MIE.

Emellett magyar, német és angol nyelven számos publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban az iparjogvédelemmel és a szabadalmi ügyvivői praxissal kapcsolatban. Társzerzője az "Iparjogvédelmi Kézikönyv"-nek (1994). A hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon évtizedek óta rendszeresen részt vesz szervezőként vagy előadóként.

Iroda: 1014 Budapest, Móra Ferenc u. 1., Telefon/fax: 06 (1) 201 5225, E-mail cím: marko@markopatent.hu
Markó Patent © 2008